z powrotem do zgrzewanie

Sprzęt do spawania UP

Urządzenia do spawania łukiem krytym (SAW) to urządzenia do spawania łukowego, które wytwarzają energię topnienia za pomocą łuku elektrycznego. W tym procesie spawania ciekły stopiwo powstające w łuku jest chronione proszkiem ochronnym przed niekorzystną dla spawania atmosferą otoczenia.

Więcej informacji już wkrótce...