Puštanje u rad i obuka

Polovne mašine i sistemi su sastavljeni i nalaze se na novom odredištu kupca. Nakon završetka ponovne montaže, Nenok svojim međunarodnim kupcima nudi puštanje u rad i obuku rukovaoca za vlastite proizvodne stručnjake. Važan dio obuke za rukovaoca su detaljne sigurnosne upute u koordinaciji s lokalnim rukovodstvom, operativnim menadžmentom i stručnjakom za sigurnost rukovatelja strojem.

Puštanje u rad polovne bušaće opreme Peddinghaus DSC 300
Siemens CNC trening na sistemu za bušenje Peddinghaus

Najnovije vesti