z powrotem do Piłowanie

Piła taśmowa pionowa

Pilarki taśmowe pionowe to pilarki, w których pilarka porusza się pionowo. Ten wariant piły taśmowej jest stosowany sporadycznie w konstrukcji metalowej. Te pionowe pilarki taśmowe są dostępne z ręczną, półautomatyczną lub w pełni automatyczną regulacją nachylenia. Znanym i niezawodnym producentem tego systemu cięcia jest m. in. Jeaspa.